ป้ายกำกับ: SWIFT CODE ธนาคาร

Posted in การเงินและการลงทุน

SWIFT CODE ธนาคารในประเทศไทย

SWIFT CODE คือ รหัสที่กำหนดขึ้น สำหรับใช้ในการระบุธนาคาร และสาขาของธนาคาร ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งใช้ในการทำธุรกรรมโอนเงินข้ามประเทศ ปัจจุบันรหัส SWIFT CODE เป็นรหัสมาตรฐานของทุกธนาคาร ที่จะต้องใช้อ้างอิงเมื่อต้องโอนเงินไปธนาคารในต่างประเทศ ซึ่งเราจำเป็นต…

รายละเอียด