ป้ายกำกับ: ใบรา

Posted in อาหารน่ากิน

หมูสับผัดใบยี่หร่า

หมูสับผัดใบยี่หร่า เมนูนี้เกิดจากจะทำหมูผัดกระเพรา แต่เนื่องจากใบกระเพราหมด และต้นยี่หร่าที่ปลูกไว้กำลังแตกยอดสวยงาม เลยนำใบยี่หร่ามาใช้แทนใบกระเพรา ใบยี่หร่า คนในภาคใต้จะเรียกว่า ใบรา สรรพคุณให้กลิ่น หอม มีรสร้อน คล้าย ๆ กับใบกระเพราแต่มีกลิ่นหอมต่า…

รายละเอียด
Posted in รู้จักต้นไม้

ต้นใบรา

สวัสดีเพื่อนวันนี้จะมาแนะนำต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เราใช้ใบมาปรุงอาหาร  คือ ต้นรา  ซึ่งภาคใต้จะเรียกต้นไม้ชนิดนี้ว่า ต้นรา แต่สำหรับภาคกลาง  เรียก ใบยี่หร่า  และพื้นที่ต่าง ๆ  อาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน ส่วนที่นำมาใช้ปรุงอาหารคือ  ส่วนยอดและใบ โดยจะนำใบรา…

รายละเอียด