ป้ายกำกับ: ใบกระท่อม

Posted in รู้จักต้นไม้

ต้นกระท่อม

ต้นกระท่อม หรือบางท่านเรียกว่า พืชกระท่อม เป็นต้นไม้ที่พบมากในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย จากการศีกษาพบว่าชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนิยมทานพืชกระท่อม ในชีวิตประจำวัน ข้อมูลเบื้องต…

รายละเอียด