ป้ายกำกับ: แรงงานนอกระบบ

Posted in ข่าว

ขั้นตอนขอรับเงิน 5,000 บาท 3 เดือน แรงงานนอกระบบ เยียวยาวิกฤตโควิด

แรงงานนอกระบบ รัฐบาล มีมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ โควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 หลังจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการปิ…

รายละเอียด