ป้ายกำกับ: เมล็ดฟักทองบัตเตอร์นัท

Posted in รู้จักต้นไม้

ปลูกฟักทองบัตเตอร์นัทในกระถาง

ฟักทองบัตเตอร์นัท เป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย เจริญเติบโตได้ดี และสามารถติดผลได้ง่าย ดังนั้นวันนี้จึงได้ทดลองปลูกฟักทองบัตเตอร์นัทในกระถางดู เพื่อเป็นการทดสอบการเจริญเติบโตของต้น และผลผลิต จากการปลูกในกระถางหรือพื้นที่จำกัด ผลจากการปลูก พบว่า ต้นฟักทองบัตเ…

รายละเอียด