ป้ายกำกับ: เพาะเมล็ด

Posted in ความรู้ด้านเกษตร

ที่เพาะต้นกล้าจากใบมะพร้าว

การเพาะต้นกล้าไม้  เป็นสิ่งที่จำเป็นอันดับต้น ๆ ของการปลูกพืช  ปัจจุบันอุปกรณ์การเพาะกล้าไม้มีแบบสำเร็จรูปมากมาย เช่น ถุงเพาะชำ  ถาดเพาะชำ  เป็นต้น  ซึ่งเป็นวัสดุสมัยใหม่ ผู้เขียนได้พบวิธีการเพาะกล้าต้นไม้ของชาวบ้าน ที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เป็นการสร้าง…

รายละเอียด