ป้ายกำกับ: หาเห็ดเสม็ด

Posted in รู้จักต้นไม้

เห็ดเหม็ด เห็ดอร่อยในภาคใต้

เห็ดเหม็ด เป็นเห็ดป่าชนิดหนึ่งที่หากินได้ยาก เพราะเป็นเห็ดที่จะงอกในช่วงที่ฝนตกใหม่ ๆ หลังจากที่ฝนทิ้งช่วงไปนาน ๆ หรือต้นฤดูฝน ซึ่งแหล่งที่เห็ดเหม็ดจะงอก คือ บริเวณป่าต้นเสม็ดเท่านั้น ซึ่งเราสามารถพบป่าต้นเสม็ดได้บริเวณป่าละเมาะริมทะเล ดังนั้นเห็ดเหม…

รายละเอียด