ป้ายกำกับ: สุริยุปราคา 26 ธันวาคม 2562

Posted in ความรู้รอบตัว

สุริยุปราคา 26 ธันวาคม 2562

เตรียมตัวดูสุริยุปราคาส่งท้ายปี 2562 สุริยุปราคา ครั้งสุดท้ายของปี 2562 เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ซึ่งจากการเกิดสุริยุปราคาในครั้งนี้จะมีพื้นที่มองเห็นปรากฏการนี้ได้ทั่วประเทศ สำหรับพื้นที่ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ ภาคใต้ของประเทศไทย …

รายละเอียด