ป้ายกำกับ: วิธีเสียบยอด

Posted in ความรู้ด้านเกษตร

วิธีการขยายพันธุ์พืช

การปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ   ต้องอาศัยการขยายพันธุ์จากต้นพันธุ์ที่ดี  เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ที่ดีในการนำไปปลูก  ซึ่งมีเทคนิคการขยายพันธุ์พืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน วิธีขยายพันธุ์พืชที่พบได้โดยทั่วไป สามารถแบ่งการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศและการขยายพันธุ์แ…

รายละเอียด