ป้ายกำกับ: วิธีปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์

Posted in รู้จักต้นไม้

ต้นมะม่วงหิมพานต์

สวัสดีเพื่อน ๆ ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้  วันนี้จะมาแนะนำ ต้นมะม่วงหิมพานต์  เป็นพืชที่รู้จักกันดี และนิยมปลูกกันในหลายพื้นที่  และแต่ละพื้นที่ก็มีชื่อเรียกที่ต่างกัน  เช่น ลูกยาร่วง  ลูกเล็ดล่อ เป็นต้น   ปัจจุบันมีการปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์จำนวนมาก ในเช…

รายละเอียด