ป้ายกำกับ: รำข้าว

Posted in เครื่องมือการเกษตร

เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก

ปัจจุบันเทคโนโยีได้ก้าวหน้าและมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด  ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ วางขายในท้องตลาด เครื่องสีข้าว มีการพัฒนารูปแบบให้มีขนาดเล็กลง  ใช้งานได้สะดวก   ในอดีตเครื่องสีข้าวจะมีขนาดใหญ่  คนที่สามารถมีเครื่องสีข้าวและเปิดกิจการโรงสีได้  ต้องเ…

รายละเอียด