ป้ายกำกับ: ราคาดอกอัญชันตากแห้ง

Posted in ความรู้ด้านเกษตร ความรู้รอบตัว

ดอกอัญชันตากแห้ง

ดอกอัญชัน มีชื่อภาษาอังกฤษ คือ butterfly pea กำลังได้รับความนิยมในตลาดสินค้าเกษตร ดอกอัญชันเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ง่าย สามารถปลูกได้ทั่วประเทศไทย ปัจจุบันมีการนำดอกอัญชัน ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น เครื่องดื่ม อาหาร และสินค้าต่าง ๆ มีการใช…

รายละเอียด