ป้ายกำกับ: รถไถช่างกรุง

Posted in เครื่องมือการเกษตร

รถไถมินิ มิติใหม่แห่งการทำการเกษตร

ปัจจุบันเครื่องมือการทำเกษตรได้มีการพัฒนา และปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานในยุคใหม่ที่แสวงหาเครื่องมือทำการเกษตร  เพื่อลดการใช้แรงงาน รถไถมินิ หรือรถไถขนาดเล็ก เป็นเครื่องมือที่กำลังได้รับความนิยมจากเกษตรกร โดยเฉพาะท่านที่ทำการเกษตรแบบครัวเรือน…

รายละเอียด