ป้ายกำกับ: รถทัวร์ไปภูกระดึง 2566

Posted in การเดินทาง

รถทัวร์กรุงเทพ ไป ภูกระดึง ปี 2566

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย หรือนิยมเรียกว่า “ภูกระดึง” จะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวบนยอดเขา เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 นี้ ซึ่งการเดินทางจากกรุงเทพ ไป ภูกระดึง นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางด้วยรถทัวร์ประจำทางมากที่สุด เพราะมีความสะดวก ราคาประ…

รายละเอียด