ป้ายกำกับ: มะม่วงเบาแช่อิ่ม

Posted in ความรู้ด้านเกษตร

มะม่วงเบาแช่อิ่ม

มะม่วงเบาแช่อิ่ม มะม่วงเบาสงขลา  ซึ่งเป็นมะม่วงที่มีรสเปรี้ยว  ผลมีขนาดเล็ก  สามารถพบได้โดยทั่วไปในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลา  ปัจจุบันพบการปลูกมะม่วงเบาจำนวนมากในพื้นที่อำเภอสิงหนคร  มีการทำสวนมะม่วงเบาจำนวนมาก  ซึ่ง…

รายละเอียด