ป้ายกำกับ: พันธ์ต้นมะม่วงพิมเสน

Posted in รู้จักต้นไม้

ต้นมะม่วงพิมเสนเบา

นำชมต้นมะม่วงพิมเสนเบาในสวน  เป็นต้นมะม่วงท้องถิ่นของสงขลา มีมากที่ อ.สิงหนคร มะม่วงพิมเสนเบา  เป็นมะม่วงท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา  พบมากในพื้นที่ อ.สิงหนคร  และ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เราจะพบว่ามีการปลูกต้นมะม่วงพิมเสนเบากันทั่วไป เช่นปลูกในบริเวณบ้านไว้รั…

รายละเอียด