ป้ายกำกับ: พันธุ์มะเขือพวง

Posted in รู้จักต้นไม้

มะเขือพวง

มะเขือพวง เป็นมะเขือที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน คนไทยรู้จักการนำมะเขือพวงมารับประทานหลายวิธี ทั้งรับประทานดิบ หรือปรุงกับเมนูอาหารต่าง ๆ มะเขือพวง มีชื่อเรียกหลายอย่าง ตามพื้นที่ เช่น ลูกแว้ง,มะแว้ง, ลูกเขือข้อย( ภาคใต้) /หมากแข้ง ( ภาคอีสาน) / ม…

รายละเอียด