ป้ายกำกับ: พันธุ์มะม่วงเบา

Posted in รู้จักต้นไม้

มะม่วงเบา

มะม่วงเบา เป็นมะม่วงพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้ พบมากที่ จ.สงขลา โดยมีแหล่งปลูกมะม่วงเบาที่มีชื่อเสียง คือ อำเภอสิงหนคร ดังนั้นหากท่านกำลังจะปลูกต้นมะม่วงเบา และกำลังหาซื้อต้นพันธุ์ เพื่อนำไปปลูกที่สวนหรือบ้านของท่าน แนะนำให้ซื้อพันธุ์มะม่วงเบาจากสวนในอ…

รายละเอียด