ป้ายกำกับ: ปลูกหัวมันขี้หนู

Posted in รู้จักต้นไม้

หัวมันขี้หนู

หัวมันขี้หนู  เป็นหัวมัน พันธ์ุพื้นเมืองในพื้นที่ภาคใต้ประเทศไทย  เป็นหัวมันขนาดเล็ก ขนาดยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร  เปลือกมีสีดำ  เปลือกบาง  สามารถขูดออกได้ง่าย หัวมันขี้หนู  ชอบดินร่วนปนทราย  จะเจริญเติบโตได้ดี   ต้นหัวมันขี้หนูมีขนาดไม่ใหญ่ จะแตกกอเป…

รายละเอียด