ป้ายกำกับ: ปลูกต้นไม้

Posted in ความรู้ด้านเกษตร

รู้จักหน้าที่ของใบไม้

ใบ   เป็นโครงสร้างที่สำคัญของพืชทุกชนิด  และพืชแต่ละชนิดก็มีรูปรางของใบที่แตกต่างกัน  เช่น ใบเรียวยาว ใบกลม ใบรี  เป็นต้น  แม้จะมีลักษณะใบที่แตกต่างกัน แต่ใบของต้นไม้ทุกชนิด จะมีมีหน้าที่เหมือนกัน คือ  สร้างอาหาร  หายใจ  และ คายน้ำ ใบของพืชมีกระบวนกา…

รายละเอียด
Posted in ความรู้ด้านเกษตร

ที่เพาะต้นกล้าจากใบมะพร้าว

การเพาะต้นกล้าไม้  เป็นสิ่งที่จำเป็นอันดับต้น ๆ ของการปลูกพืช  ปัจจุบันอุปกรณ์การเพาะกล้าไม้มีแบบสำเร็จรูปมากมาย เช่น ถุงเพาะชำ  ถาดเพาะชำ  เป็นต้น  ซึ่งเป็นวัสดุสมัยใหม่ ผู้เขียนได้พบวิธีการเพาะกล้าต้นไม้ของชาวบ้าน ที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เป็นการสร้าง…

รายละเอียด