ป้ายกำกับ: ปลูกต้นกะพ้อ

Posted in รู้จักต้นไม้

ต้นกะพ้อ

สวัสดีพื่อน ๆ ที่ชื่นชอบต้นไม้ทุกท่าน  วันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับต้นไม้พื้นเมืองของภาคใต้ อีกชนิดหนึ่ง  คือ ต้นกะพ้อ   ซึ่งเป็นพืชที่พบได้โดยทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้  เป็นพืชที่ขึ้นโดยทั่วไปในพื้นที่ป่า    ปัจจุบันมีการปลูกต้นกะพ้อในสวนยางพารา สวนผลไม้…

รายละเอียด