ป้ายกำกับ: ต้มปลาท่องเที่ยว

Posted in อาหารน่ากิน

ปลาท่องเที่ยว

ปลาท่องเที่ยวเป็นปลาเฉพาะถิ่น มีอยู่ในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาเท่านั้น และสามารถหารับประทานได้ในช่วงฤดูฝน ซึ่งปรกติปลาท่องเที่ยวเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในรู และเมื่อฝนตกในช่วงแรก ปลาท่องเที่ยวก็จะออกจากรูมาเล่นน้ำ ทำให้ชาวประมงสามารถจับปลาได้ในช่วงนี้ เมนูของป…

รายละเอียด