ป้ายกำกับ: ต้นปอเทือง

Posted in รู้จักต้นไม้

ต้นปอเทือง

ต้นปอเทือง ได้รับเริ่มได้รับความนิยมนำมาปลูกในพืนที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นปุ๋ยให้กับพื้นดิน โดยการปลูกต้นปอเทือง และทำการไถกลบ เพื่อให้ต้นปอเทืองย่อยสลายเป็นปุ๋ย เป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน ก่อนการเพาะปลูกพืช สำหรับประโยชน์ด้านอื่น ๆ ทีนำต้นปอเทืองมาใช้…

รายละเอียด