ป้ายกำกับ: ตั๋วรถไฟ D-Ticket

Posted in การเดินทาง

ตั๋วรถไฟไทยรูปแบบใหม่ 2563

ตั๋วรถไฟไทยรูปแบบใหม่ 2563 เป็นตั๋วรถไฟที่จองผ่านระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ D-Ticket เริ่มใช้งาน 18 ธันวาคม 2563 วิธีใช้งานตั๋วรถไฟแบบใหม่ หลังจากที่ท่านทำรายการจองตั๋วรถไฟและชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์สำเร็จ ท่านจะได้รับตั๋วรถไฟทาง Email ที่ลงทะเบียนไว้ …

รายละเอียด