ป้ายกำกับ: ตัวย่อสนามบิน

Posted in การเดินทาง

อักษรย่อสนามบินในประเทศไทย

สนามบินทั่วโลกและสนามบินในประเทศไทย จะมีอักษรย่อของสนามบินหรือเรียกว่า Airport Code เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างสนามบินต่าง ๆ เพราะรหัสสนามบินจะเป็นอักษรเพียง 2-3 ตัว ทำให้สามารถจำได้ง่าย ซึ่งท่านสามารถพบอักษรย่อของแต่ละสนามบินได้จากสิ่งต่าง ๆ เช่น เว…

รายละเอียด