ป้ายกำกับ: ชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14

Posted in ความรู้รอบตัว

ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย

วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS และให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ภายในปี พ.ศ. 2564 ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิ…

รายละเอียด