ป้ายกำกับ: งานชักพระโคกโพธิ์

Posted in ท่องเที่ยว

งานชักพระโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

งานชักพระโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็นงานชักพระประจำปีที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของภาคใต้ เนื่องจากมีการจัดงานติดต่อกันมาอย่างยาวนาน และมีเรือพระจากวัดต่าง ๆ เดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งเรือพระจากวัดในอำเภอโคกโพธิ์ และเรือพระจากต่างอำเภอต่…

รายละเอียด
Posted in ความรู้รอบตัว

ประเพณีชักพระ ภาคใต้

ประเพณีชักพระ บางท้องถิ่นเรียกว่า “ประเพณีลากพระ ” เป็นประเพณีพื้นเมืองของชาวภาคใต้ ในช่วงก่อนวันออกพรรษาประมาณ 1 เดือน ชาวบ้านในหมู่บ้านต่าง ๆ จะเริ่มจัดทำเรือพระขึ้นมา ภายในวัดใกล้บ้านของตนเอง เพื่อใช้ในประเพณีชักพระที่จะมาถึง ซึ่ง…

รายละเอียด
Posted in ความรู้รอบตัว

งานชักพระโคกโพธิ์ ปัตตานี

งานชักพระ เป้นประเพณีของชาวใต้ที่ทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยจะจัดขึ้นหลังวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุก ๆ ปี งานประเพณีชักพระจะจัดขึ้นกระจายทั่วพื้นที่ในจังหวัดทางภาคใต้ โดยวัดต่าง ๆ จะเตรียมจัดทำเรือพระ หร…

รายละเอียด