ป้ายกำกับ: คืนตั๋วรถไฟ โควิด

Posted in การเดินทาง

คืนตั๋วรถไฟ ไม่เดินทางช่วงโควิด 6-31 มกราคม 2564

ข่าวดีล่าสุด สำหรับท่านที่จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า เพื่อเดินทางในช่วงวันที่ 6-31 มกราคม 2561 และต้องการคืนตั๋วรถไฟ เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่านสามารถติดต่อคืนตั๋วโดยสารได้ตามช่องทางต่าง ๆ ประกาศจากการรถไฟ…

รายละเอียด