ป้ายกำกับ: ขยายพันธุ์ต้นทองอุไร

Posted in รู้จักต้นไม้

ต้นทองอุไร ดอกสีเหลืองสวยงาม

สวัสดีเพื่อน ๆ ที่ชื่นชอบการปลูกไม้ประดับ  วันนี้จะมาแนะนำไม้ประดับที่มีดอกสวยงามและน่าปลูก  คือ ต้นทองอุไร  ซึ่งเป็นไม้ดอกที่ออกดอกทั้งปี  เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดี  ดูแลง่าย  ชอบแสงแดด  ดังนั้นการปลูกต้นทองอุไรจึงต้องปลูกในที่โล่ง  สามารถถูกแสงแดด…

รายละเอียด