SWIFT CODE ธนาคารในประเทศไทย

SWIFT CODE ธนาคารในประเทศไทย

SWIFT CODE คือ รหัสที่กำหนดขึ้น สำหรับใช้ในการระบุธนาคาร และสาขาของธนาคาร ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งใช้ในการทำธุรกรรมโอนเงินข้ามประเทศ

ปัจจุบันรหัส SWIFT CODE เป็นรหัสมาตรฐานของทุกธนาคาร ที่จะต้องใช้อ้างอิงเมื่อต้องโอนเงินไปธนาคารในต่างประเทศ ซึ่งเราจำเป็นต้องระบุรหัส SWIFT CODE ของธนาคารปลายทางทุกครั้ง

SWIFT ย่อมาจากคำว่า Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ปัจจุบันมีธนาคารมากกว่า 8,100 แห่ง และมากกว่า 208 ประเทศ ที่ใช้มาตรฐาน SWIFT CODE โดยมีองค์กร SWIFT เป็นผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนรหัส SWIFT CODE ของธนาคารต่าง ๆ

สำหรับธนาคารในประเทศไทย มีรหัส SWIFT CODE ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ

 • Bank Name : Bangkok Bank Public Company Limited (BBL)
 • SWIFTCODE : BKKBTHBK
 • Address : 333 Silom Road Bangrak, Bangkok 10500
 • Website : www.bangkokbank.com
 • Tel : +66-2645-5555

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • Bank Name : Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY)
 • SWIFTCODE : AYUDTHBK
 • Address : 1222 Rama 3 Road, Bang Phongphang Yannawa, Bangkok 10120
 • Website : www.krungsri.com
 • Tel : +66-2296-2000

ธนาคารกสิกรไทย

 • Bank Name : KASIKORNBANK Public Company Limited (KBANK)
 • SWIFTCODE : KASITHBK
 • Address : 1 Soi Kasikornthai Ratburana Rd, Bangkok 10140
 • Website : www.kasikornbank.com
 • Tel : +66-2222-0000

ธนาคารกรุงไทย

 • Bank Name : Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB)
 • SWIFTCODE : KRTHTHBK
 • Address : 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Wattana, Bangkok 10110
 • Website : www.ktb.co.th
 • Tel : +66-2255-2222

ธนาคารไทยพาณิชย์

 • Bank Name : Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB)
 • SWIFTCODE : SICOTHBK
 • Address : 9 Ratchadaphisek Road Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
 • Website : www.scb.co.th
 • Tel : +66-2544-1000

ธนาคารทหารไทย

 • Bank Name : TMB Bank Public Company Limited (TMB)
 • SWIFTCODE : TMBKTHBK
 • Address : 3000 Phaholyothin Road Chatuchak Bangkok 10900
 • Website : www.tmbbank.com
 • Tel : +66-2299-1558

ธนาคารออมสิน

 • Bank Name : GOVERNMENT SAVINGS BANK (GSB)
 • SWIFTCODE : GSBATHBK
 • Address : BUILDING 1, 470 PHAHOLYOTHIN ROAD, SAMSEN NAI, PHAYATHAI, Bangkok 10400
 • Website : www.gsb.or.th
 • Tel : +66-2299-8012

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 • Bank Name : Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)
 • SWIFTCODE : BAABTHBK
 • Address : 2346 Phahon Yothin Road, Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900
 • Website : www.baac.or.th
 • Tel : +66-2558-6555

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์

 • Bank Name : Standard Chartered Bank (Thailand)
 • SWIFTCODE : SCBLTHBX
 • Address : (formerly Nakornthon) 90 North Sathorn Road Bangkok 10500
 • Website : www.standardchartered.co.th
 • Tel : +66-2724-7050

ธนาคารยูโอบี (UOB)

 • Bank Name : United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
 • SWIFTCODE : UOVBTHBK
 • Address : 191 South Sathorn Road Yannawa, Bangkok 10120
 • Website : www.uob.co.th
 • Tel : +66-2093-5071-74

ธนาคารธนชาติ

 • Bank Name : Thanachart Bank PCL (TBANK)
 • SWIFTCODE : THBKTHBK
 • Address : 444 MBK Tower, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 103330
 • Website : www.thanachartbank.co.th
 • Tel : +66-2217-8000

ธนาคาร CIMB Thai

 • Bank Name : CIMB Thai Bank PCL (CIMB)
 • SWIFTCODE : UBOBTHBK
 • Address : 44 Langsuan Road, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330
 • Website : www.cimbthai.com
 • Tel : +66-2626-7777

ธนาคาร Citibank Thailand

 • Bank Name : CITIBANK N.A.
 • SWIFTCODE : CITITHBX
 • Address : 399 Sukhumvit Road, Interchange 21 Building, Wattana District, Bangkok 10110
 • Website : www.citibank.co.th
 • Tel : +66-2232-2484

ธนาคารเกียรตินาคิน

 • Bank Name : Kiatnakin Bank Public Company Limited.
 • SWIFTCODE : KIFITHB1
 • Address : 500 Amarin Tower, Ploenchit Road, Lumpini , Pathumwan, Bangkok 10330
 • Website : www.kiatnakin.co.th
 • Tel : +66-2165-5555


สำหรับท่านที่จะโอนเงินจากเมืองไทยไปยังบัญชีธนาคารในต่างประเทศ เช่น โอนเงินให้ลูกค้า โอนเงินค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ท่านต้องทราบรหัส SWIFT CODE ของธนาคารในต่างประเทศที่ท่านจะโอนเงินไป โดยให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการโอนเงินเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่

 • ชื่อธนาคาร
 • ที่อยู่ธนาคาร
 • รหัส SWIFT CODE ธนาคาร
 • ชื่อ- นามสกุล ผู้รับเงิน
 • หมายเลขบัญชีธนาคาร

ดังนั้น ทุกท่านคงจะได้รู้จักกับรหัส SWIFT CODE ของธนาคารในประเทศไทย และรู้จักวิธีใช้รหัส SWIFT CODE ได้อย่างถูกต้อง

ปัจจุบันวิธีการโอนเงินไปต่างประเทศมีหลายวิธี แต่ยังคงใช้ รหัส SWIFT CODE ในการโอนเงินทุกครั้ง และจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและอินเตอร์เนตที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้หลายวิธี ซึ่งเราได้รวบรวมข้อมูลวิธี การโอนเงินไปต่างประเทศที่ปลอดภัย ในปี 2021 มาให้ท่านรู้จัก เพื่อเลือกวิธีการโอนเงินที่เหมาะสม และมีความสะดวกที่สุด