หมวดหมู่: เครื่องมือการเกษตร

Posted in เครื่องมือการเกษตร

เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก

ปัจจุบันเทคโนโยีได้ก้าวหน้าและมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด  ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ วางขายในท้องตลาด เครื่องสีข้าว มีการพัฒนารูปแบบให้มีขนาดเล็กลง  ใช้งานได้สะดวก   ในอดีตเครื่องสีข้าวจะมีขนาดใหญ่  คนที่สามารถมีเครื่องสีข้าวและเปิดกิจการโรงสีได้  ต้องเ…

รายละเอียด
Posted in เครื่องมือการเกษตร

รถไถมินิ มิติใหม่แห่งการทำการเกษตร

ปัจจุบันเครื่องมือการทำเกษตรได้มีการพัฒนา และปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานในยุคใหม่ที่แสวงหาเครื่องมือทำการเกษตร  เพื่อลดการใช้แรงงาน รถไถมินิ หรือรถไถขนาดเล็ก เป็นเครื่องมือที่กำลังได้รับความนิยมจากเกษตรกร โดยเฉพาะท่านที่ทำการเกษตรแบบครัวเรือน…

รายละเอียด
Posted in เครื่องมือการเกษตร

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า  เป็นเครื่องมือในการทำเกษตรที่มีความสำคัญ ในการทำการเกษตร  ใช้ในการกำจัดวัชพืชภายในสวน  เช่น หญ้า  ต้นไม้เล็ก ๆ ซึ่งหากเราไม่ตัดหญ้า  สวนของเราจะรก มีวัชพืชขึ้นมากมาย  ดังนั้นเกษตรกรจึงนิยมใช้เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าในการตัดหญ้า …

รายละเอียด
Posted in เครื่องมือการเกษตร

มีดปาดตาลสงขลา

สวัสดีเพื่อนๆ ที่ชื่นชอบการทำเกษตรทุกท่าน  วันนี้จะมาแนะนำเครื่องมือประจำตัวของผู้ที่ทำอาชีพขึ้นตาลโตนด เพื่อเอาน้ำตาลสด  ซึ่งเครื่องมือที่จำเป็นที่สุด  คือ  มีดปาดตาล จังหวัดสงขลา เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีต้นตาลโตนดจำนวนมาก  ในพื้นที่ อ.สิงหนคร อ.สทิ…

รายละเอียด