เส้นทางบินยอดนิยมส้นทางบินกรุงเทพฯ สู่ ภาคเหนือ

เส้นทางสายการบินให้บริการ
กรุงเทพฯ ไป เชียงรายAir Asia/ Nok Air/ Thai Lion Air/ VietJet/ Thai Smile/ Bangkok Airways
กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่Air Asia/ Nok Air/ Thai Lion Air/ VietJet/ Thai Smile/ Bangkok Airways
กรุงเทพฯ ไป น่านAir Asia/ Nok Air/ Thai Smile
กรุงเทพฯ ไป แพร่Nok Air
กรุงเทพฯ ไป แม่ฮ่องสอนNok Air
กรุงเทพฯ ไป ลำปางNok Air/ Bangkok Airways

เส้นทางบินกรุงเทพฯ สู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน

เส้นทางสายการบินให้บริการ
กรุงเทพฯ ไป ขอนแก่นAir Asia/ Thai Lion Air/ VietJet/
Thai Smile
กรุงเทพฯ ไป นครพนมAir Asia/ Thai Smile
กรุงเทพฯ ไป บุรีรัมย์Air Asia/ Nok Air
กรุงเทพฯ ไป ร้อยเอ็ดAir Asia
กรุงเทพฯ ไป เลยAir Asia/ Nok Air / Thai Smile
กรุงเทพฯ ไป สกลนครAir Asia/ Nok Air
กรุงเทพฯ ไป อุดรธานีAir Asia/ Nok Air/ Thai Lion Air/ VietJet/ Thai Smile
กรุงเทพฯ ไป อุบลราชธานีAir Asia/ Nok Air/ Thai Lion Air/ VietJet/ Thai Smile

เส้นทางบินกรุงเทพฯ สู่ ภาคตะวันตก

เส้นทางบินสายการบินให้บริการ
กรุงเทพฯ ไป แม่สอด ตากNok Air

เส้นทางบินกรุงเทพฯ สู่ ภาคกลาง

เส้นทางบินสายการบินให้บริการ
กรุงเทพฯ ไป พิษณุโลกAir Asia/ Nok Air/ Thai Lion Air
กรุงเทพฯ ไป สุโขทัยBangkok Air

เส้นทางบินกรุงเทพฯ สู่ ภาคตะวันออก

เส้นทางบินสายการบินให้บริการ
กรุงเทพฯ ไป ตราดBangkok Air


เส้นทางบินกรุงเทพฯ สู่ ภาคใต้

เส้นทางบินสายการบินให้บริการ
กรุงเทพฯ ไป กระบี่Air Asia/ Nok Air/ Thai Lion Air/ VietJet/ Thai Smile/ Bangkok Airways
กรุงเทพฯ ไป ชุมพรAir Asia/ Nok Air
กรุงเทพฯ ไป ตรังAir Asia/ Nok Air/ Thai Lion Air
กรุงเทพฯ ไป นครศรีธรรมราชAir Asia/ Nok Air/ Thai Lion Air/ VietJet/ Thai Smile
กรุงเทพฯ ไป นราธิวาสAir Asia/ Thai Smile
กรุงเทพฯ ไป ภูเก็ตAir Asia/ Nok Air/ Thai Lion Air/ VietJet/ Thai Smile/ Bangkok Airways
กรุงเทพฯ ไป ระนองAir Asia/ Nok Air
กรุงเทพฯ ไป หาดใหญ่ สงขลาAir Asia/ Nok Air/ Thai Lion Air/ VietJet/ Thai Smile
กรุงเทพฯ ไป สุราษฎร์ธานีAir Asia/ Nok Air/ Thai Lion Air/ VietJet/ Thai Smile

เส้นทางบินตรงข้ามภาค

เส้นทางบินสายการบินให้บริการ
ระหว่างเชียงใหม่ กับ สนามบินอุ่ตะเภาAir Asia/Thai Lion Air
ระหว่างเชียงใหม่ กับ อุดรธานีNok Air
ระหว่างเชียงใหม่ กับ ขอนแก่นAir Asia
ระหว่างเชียงใหม่ กับ กระบี่Air Asia
ระหว่างเชียงใหม่ กับ ภูเก็ตAir Asia
ระหว่างเชียงใหม่ กับ นครศรีธรรมราชThai Smile/Viet Jet
ระหว่างเชียงใหม่ กับ สุราษฎร์ธานีAir Asia
ระหว่างเชียงใหม่ กับ หาดใหญ่Air Asia
ระหว่างเชียงราย กับ ภูเก็ตViet Jet
ระหว่างสนามบินอุ่ตะเภา กับ ภูเก็ตAir Asia/Bangkok Air
ระหว่างอุดรธานี กับ สนามบินอุ่ตะเภาAir Asia
ระหว่างอุดรธานี กับ นครศรีธรรมราชThai Smile
ระหว่างอุดรธานี กับ หาดใหญ่Thai Lion Air