อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

น้ำตกทรายขาว โคกโพธิ์

อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว หรือชาวบ้านนิยมเรียกว่า น้ำตกทรายขาว ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ จ.ปัตตานี โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดปลายสัปดาห์จะมีนักท่องเที่ยวในพื้นที่และต่างพื้นที่ เดินทางมาเที่ยวน้ำตกทรายขาวแห่งนี้จำนวนมาก เดินทางมาเล่นน้ำตก และนั่งพักผ่อนภายในพื้นที่ของน้ำตก

น้ำตกทรายขาว สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เข้าไปเที่ยวได้อย่างสะดวก ทางเข้าน้ำตกเป็นถนนลาดยางอย่างดี และมีจุดจอดรถให้บริการบริเวณทางเข้าน้ำตกทรายขาว โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดูแลพื้นที่และความปลอดภัยตลอดเวลา สามารถเดินเที่ยวภายในน้ำตกได้อย่างสบาย

แผนที่ตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว

น้ำตกทรายขาว อ.โคกโพธิ์

ภายในพื้นที่น้ำตกทรายขาว มีร้านค้าจำหน่ายอาหารให้บริการนักท่องเที่ยว คุณสามารถซื้ออาหารใส่กล่องเพื่อเข้าไปรับประทานภายในพื้นที่น้ำตกได้

ดังนั้นท่านที่เดินทางไปที่อำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี จึงไม่ควรพลาดการเดินทางไปพักผ่อนที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวแห่งนี้