หุ้นราคา IPO คืออะไร

หุ้น IPO

สวัสดีเพื่อน ๆ ที่กำลังสนใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่านคงเคยได้ยินคำศัพท์ของการลงทุนบ่อย ๆ คำหนึ่ง คือ หุ้นราคา IPO เป็นประจำทางสื่อต่าง ๆ เช่น ทีวี เว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าหุ้นราคา IPO คืออะไร

หุ้น IPO คือ การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

IPO ย่อมาจากคำว่า  Initial public offering 

หุ้น IPO เป็นการเปิดขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทเอกชนสู่ประชาชน ที่สนใจจะลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริษัทหาทุนเพื่อขยายกิจการ หรือเพื่อกระจายการถือครองหุ้นให้ประชาชนทั่วไป

หุ้นราคา IPO ของบริษัทต่าง ๆ จะเปิดขายเมื่อไร

บริษัทต่าง ๆ เมื่อได้รับอนุมัติเข้าซื้อ-ขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกำหนดวันซื้อ-ขาย ในตลาดหุ้นแน่นอนแล้ว จะเริ่มดำเนินการคร่าว ๆ ดังนี้

  • เริ่มทำการตลาดแนะนำหุ้นของตัวเองแก่นักลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ
  • กำหนดราคาหุ้น IPO และช่องทางการจองหุ้นราคา IPO ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารต่าง ๆ
  • กำหนดวันเริ่มจองหุ้นราคา IPO – วันปิดจองหุ้น ราคา IPO เพื่อให้นักลงทุนได้ทำรายการจองหุ้นตามช่วงเวลาที่กำหนด
  • นักลงทุนที่สนใจลงทุน เริ่มทำการจองซื้อหุ้นในราคา IPO ผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น บริษัทหลักทรัพย์ หรือธนาคารต่าง ๆ

โดยทั่วไปบริษัทต่าง ๆ จะเปิดให้จองหุ้นราคา IPO ผ่านช่องทางต่าง ๆ ก่อนที่หุ้นจะถูกซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ ประมาณประมาณ 15 วัน – 1 เดือน หรือมากกว่านั้น

ตัวอย่างหุ้น OR ที่กำลังเปิดจองในราคา IPO ในขณะนี้
กำหนดจองหุ้นราคา IPO – 24 ม.ค – 2 ก.พ. 2564
กำหนด ซื้อ-ขาย ผ่านตลาดหลักทรัพย์ – 11 กุมภาพันธ์ 2564

ดังนั้น หุ้นราคา IPO คือ ราคาหุ้นที่บริษัทเสนอขายแก่นักลงทุนตามราคาที่กำหนด ก่อนที่หุ้นจะถูกนำเข้าไปซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ ซึ่งเมื่อหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ราคาของหุ้นจะขึ้น-ลง ตามการซื้อขายในตลาดหุ้นแต่ละวัน