สถานีรถไฟโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

สถานีรถไฟโคกโพธิ์
สถานีรถไฟโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

สวัสดีเพื่อน ๆ ทุกท่าน วันนี้จะพาไปชมสถานีรถไฟ คือ สถานีรถไฟโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี สถานีรถไฟแห่งนี้มีความสำคัญ คือ เป็นสถานีรถไฟประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวคือ ท่านใดที่เดินทางมาจากกรุงเทพหรือจังหวัดต่าง ๆ ด้วยรถไฟ มาที่อำเภอเมือง จ.ปัตตานี ท่านต้องลงรถไฟที่สถานีรถไฟแห่งนี้เท่านั้น จากนั้นจึงต่อรถสองแถว เส้นทาง โคกโพธิ์ – ปัตตานี ไปยังพื้นที่อำเภอเมืองต่อไป

แนะนำบริการจองตั๋วรถไฟออนไลน์

ปัจจุบันท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟ ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีเว็บไซต์ที่แนะนำ คือ www.จองตั๋วรถไฟ.com

บรรยากาศ สถานีรถไฟโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

แผนที่สถานีรถไฟโคกโพธิ์