วิธีโอนเงินไปประเทศพม่า ปี 2021

โอนเงินไปพม่า

สวัสดีเพื่อน ๆ ทุกท่าน วันนี้ dodeen.com ได้รวบรวมวิธีการโอนเงินจากประเทศไทยไปประเทศพม่า ประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย

ปัจจุบันชาวพม่าเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ในภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่รัฐบาลเปิดให้ชาวพม่าเข้ามาทำงานได้อย่างถูกกฏหมาย ชาวพม่าที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเมื่อทำงานและได้รับรายได้ ก็จะโอนเงินกลับให้กับครอบครัวในประเทศพม่าเป็นประจำทุกเดือน ผ่านบริการโอนเงินจากผู้ให้บริการต่าง ๆ ในประเทศไทย

ดังนั้น วันนี้เราจะมาศึกษาวิธีการโอนเงินจากประเทศไทยไปยังประเทศพม่า สามารถโอนเงินด้วยวิธีอะไรได้บ้าง

โอนเงินไปพม่า ผ่าน western union

Western Union มีตัวแทนกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ท่านสามารถถือเงินสดเข้าไปส่งเงินได้ที่สำนักงานตัวแทน Western Union ใกล้บ้านได้ทันที เช่น ไปรษณีย์ไทยทุกสาขา ธนาคาร ธกส. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น หรือทำรายการส่งเงินจากประเทศไทยไปพม่าด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์หรือแอปพิเคชั่น western union ได้ทันที

How to Send money online with Western Union Application or website


โอนเงินไปพม่าผ่าน TrueMoney Transfer

TrueMoneyTransfer โอนเงินจากไทยไปพม่า
ภาพ – TrueMoney

TrueMoneyTransfer เป็นบริการโอนเงินข้ามประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยผู้รับสามารถรับเงินได้ในทันทีที่ผู้ส่งทำการโอน ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนคงที่และค่าธรรมเนียมต่ำ

ทั้งนี้ TrueMoney Transfer เหมาะสำหรับทุกคน เพราะทั้งผู้ส่งและผู้รับไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากธนาคาร ทั้งยังสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ผู้ส่งเงินจากประเทศไทย ส่งเงินที่สาขา TrueMoney Transfer เมื่อรับใบเสร็จโอนเงินจากเจ้าหน้าที่ และรอรับ SMS แจ้งรหัสรับเงิน เมื่อได้รับรหัสรับเงินทาง SMS แล้ว ให้แจ้งรหัสรับเงินแก่ผู้รับที่ประเทศพม่า

ผู้รับเงินในประเทศพม่า สามารถเดินทางไปรับเงินได้ที่สาขาของ TrueMoney ใกล้บ้าน ซึ่งกระจายตัวอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ในประเทศพม่า โดยผู้รับเงินในพม่าจะต้องแจ้งรหัสรับเงินที่ผู้ส่งแจ้งให้+บัตรประจำตัวประชาชน+ เบอร์โทรศัพท์ ก็สามารถรับเงินได้ทันที

ดังนั้นท่านที่จะใช้บริการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.truemoney.com/transfer/


โอนเงินไปพม่าผ่านธนาคารในประเทศไทย

ปัจจุบันธนาคารในประเทศไทยที่เปิดบริการโอนเงินไปประเทศพม่า คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพานิชย์ เป็นต้น

โอนเงินไปพม่า ธนาคารกรุงไทย

ภาพ – https://krungthai.com

ปัจจุบัน ธนาคารกรุงไทย เปิดให้บริการโอนเงินจากประเทศไทยไปยังประเทศพม่า โดยมีจุดเด่น คือ สามารถโอนเงินได้สูงสุดครั้งละ 100000 บาท และสามารถทำรายการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งผู้รับเงินในประเทศพม่าจะได้รับเงินเป็นสกุลเงินท้องถิ่นในประเทศ และยังมีบริการ ส่งเงินถึงบ้านอย่างปลอดภัย (มีให้บริการเฉพาะ Shwe Bank เท่านั้น)

รายละเอียดการให้บริการ
ช่องทางการโอนเงิน 2 ช่องทาง โดยผู้โอนชำระเป็นเงินบาท
– ผ่านช่องทางสาขา โดยหักบัญชีหริอชำระเป็นเงินสด 
– ผ่านช่องทาง ATM กรุงไทย โดยใช้ ATM Debit card เป็นรายการหักบัญชีเท่านั้น
วิธีการรับเงิน โดยผู้รับปลายทางจะได้รับเงินเป็นเงินจ๊าต
– รับเงินสดที่สาขาของธนาคารตัวแทนของธนาคารกรุงไทยที่ระบุไว้ (Cash)
– โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับโอนที่ธนาคารตัวแทนของธนาคารกรุงไทยที่ระบุไว้ (Transfer)
– ส่งเงินถึงมือผู้รับ*(Cash Delivery) มีให้บริการเฉพาะ Shwe Bank เท่านั้น
ระยะเวลาการได้รับเงิน 
– กรณีทำรายการก่อน 14.00 น. ผู้รับเงินจะได้รับเงินภายในวันเดียวกัน 
– กรณีทำรายการหลัง 14.00 น. ผู้รับเงินจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป
ทั้งนี้ หากสามารถใช้บริการส่งเงินถึงมือผู้รับ (Cash Delivery) ใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการในการติดต่อและจัดส่งเงิน
– กรณีโอนไปพม่าโดยธนาคารตัวแทนดังนี้ KAMBOWZA BANK, UNITED AMARA BANK, CO-OPERATIVE BANK, MYANMER ECONOMIC BANK
– ปลายทางรับเป็นเงินสด ( Cash Pickup ) มีค่าธรรมเนียม รายการละ 150 บาท
– โอนเข้าบัญชีผู้รับปลายทาง (Transfer) มีค่าธรรมเนียม รายการละ 150 บาท
– กรณีโอนไปพม่าโดยธนาคารตัวแทน คือ SHWE BANK
– ปลายทางรับเป็นเงินสด (Cash Pickup ) ไม่คิดค่าบริการ

ดังนั้น ท่านที่ต้องการจะโอนเงินจากประเทศไทยไปประเทศพม่า สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://krungthai.com/th/personal/cash-management/payment-transfer/410


โอนเงินไปพม่า ธนาคารกสิกรไทย

ภาพ – https://kasikornbank.com

ธนาคารกสิกรไทย เปิดให้บริการโอนเงินจากประเทศไทยไปประเทศพม่า สำหรับชาวพม่าที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยและต้องการส่งเงินกลับให้กับครอบครัวที่ประเทศพม่า โดยสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยได้ทั่วประเทศ และสามารถทราบสถานะการโอนเงินทาง SMS ได้ทันที

ผู้ส่งเงิน เอกสารสมัครใช้บริการ
– สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
– สำเนาหนังสือเดินทาง ( Passport ) หรือ สำเนาใบอนุญาตเข้าเมือง ( ทร 38/1) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเมียนมา หรือ สำเนาใบอนุญาตทำงาน ( Work Permit) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเมียนมา
– หนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง
ผู้รับเงินปลายทาง
– ชื่อและเลขที่บัตรประชาชนผู้รับเงิน
– ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อผู้นับเงินได้ในประเทศพม่า
– เลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา ของผู้รับเงินโอน ( ถ้ามี)
– ผู้รับเงินปลายทางในพม่า สามารถรับเงินได้ที่ธนาคาร Asia Green Development Bank / Co-Operative Bank / Ayeyarwady Bank / Myawaddy Bank / Kanbawza Bank

ท่านที่สนใจใช้บริการโอนเงินจากประเทศไทยไปประเทศพม่า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม – https://kasikornbank.com/th/promotion/Pages/TransfersMoneyToMyanmar.aspx


โอนเงินไปพม่า ธนาคารไทยพานิชย์

โอนเงินไปพม่า ไทยพานิชย์

SCB Fund Transfer service to Myanmar via ATM

ธนาคารไทยพานชิย์ มีบริการโอนเงินไปประเทศเมียนมาร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าแรงงานเมียนมาร์ที่ทำงานในประเทศไทย และต้องการโอนเงินไปให้แก่ครอบครัวหรือญาติพี่น้องที่ประเทศเมียนมาร์ ผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมีให้บริการอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งชาวเมียนมาร์สามารถใช้งานตู้ ATM ของธนาคารไทยพานิชย์ได้อย่างสะดวก เพราะมีเมนูภาษาเมียนมาร์ให้เลือกใช้งาน

แรงงานพม่าที่ต้องการใช้บริการ ต้องมีบัญชีและทำบัตรเอทีเอ็มกับธนาคารไทยพานิชย์หรือหากมีอยู่แล้วก็สามารถนำเอกสารแสดงตน หนังสือรับรองรายได้พร้อมสมุดคู่ฝากไปสมัครรับบริการได้ที่สาขาทั่วประเทศ 

ผู้รับเงินในประเทศพม่า – ต้องเดินทางมารับเงินที่ธนาคาร Kanbawza (KBZ) ซึ่งมีสาขาครอบคลุมในพม่า

รายละเอียดบริการ – สามารถโอนเงินให้ผู้รับเงินปลายทางทั้งที่มีบัญชี หรือ ไม่มีบัญชีของธนาคารที่ประเทศเมียนมาร์ (สามารถมารับเงินที่สาขาของธนาคาร Kanbawza (KBZ) ได้ และระบุผู้รับเงินโอนได้มากสุด 3 คน


ดังนั้น ท่านที่กำลังมองหาวิธีการโอนเงินจากประเทศไทยไปยังประเทศพม่าให้กับลูกจ้างที่เป็นชาวพม่า หรือ ท่านที่ทำธุรกิจในพม่าและต้องโอนเงินจากประเทศไทยไปพม่าเป็นประจำ คงได้ทราบข้อมูลบริการโอนเงินที่เปิดให้บริการอยู่ในขณะนี้ เพื่อจะเลือกใช้วิธีการโอนเงินที่เหมาะสม