วิธีตากดอกอัญชัน

ดอกอัญชันตากแห้ง

สวัสดีทุกท่าน วันนี้จะมาแนะนำวิธีตากดอกอัญชัน เพื่อทำดอกอัญชันตากแห้งให้มีคุณภาพที่ดี เพื่อวางจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งดอกอัญชันตากแห้งเกรดดีจะต้องแห้งสนิท ไม่มีเชื้อรา และขั้วดอกยังมีสีเขียว ดังนั้นจึงมีคำแนะนำในการตากดอกอัญชันเพื่อให้ได้คุณภาพ ดังนี้

  1. แดดปรกติ – ให้ตากดอกอัญชันจำนวน 1 วัน ครึ่ง คือ วันแรกตากดอกอัญชันเต็มวัน และวันที่ 2 นำไปตากเพียงครึ่งวัน เมื่อถึงช่วงบ่ายโมง ให้ท่านจับดอกอัญชันดู หากดอกอัญชันแห้งสนิท ท่านสามารถเก็บดอกอัญชันเข้าร่มได้ทันที
  2. นำดอกอัญชันตากแห้ง มาผึ่งลมในร่มให้ดอกอัญชันเย็นตัวลง ก็สามารถนำไปบรรจุถุงเก็บไว้ได้ทันที โดยมัดปากถุงให้แน่น
  3. นำดอกอัญชันที่บรรจุถุงเรียบร้อยแล้ว นำไปเก็บในถังและปิดฝาให้สนิทหรือเก็บในห้องที่ไม่มีแสงแดด เพื่อเป็นการรักษาสีของดอกอัญชันและขั้วให้มีสีเขียว เพราะหากเก็บในพื้นที่มีแสงแดด สีของดอกอัญชันจะซีดลง กลายเป็นดอกอัญชันเกรดตก

ภาชนะตากดอกอัญชัน

ท่านสามารถเลือกใช้ภาชนะต่าง ๆ ในบ้านเพื่อนำมาตากดอกอัญชันได้ เช่น ถาดสังกะสี กระด้ง เป็นต้น

นี่คือเคล็ดลับวิธีตากดอกอัญชัน เพื่อทำดอกอัญชันตากแห้งคุณภาพเกรด A ซึ่งเป็นที่ต้องการของท้องตลาดในขณะนี้ เพราะสามารถนำดอกอัญชันตากแห้งไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ทำชาดอกอัญชัน น้ำดอกอัญชัน เป็นส่วนผสมของขนมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสีสันให้สวยงาม

สำหรับท่านที่มีต้นอัญชันที่กำลังออกดอกในพื้นที่บ้านหรือสวน ท่านควรเก็บดอกอัญชันนำมาตากแดด ทำดอกอัญชันตากแห้งจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้กับท่านอีกช่องทางหนึ่ง