ตั๋วรถไฟไทยรูปแบบใหม่ 2563

ตั๋วรถไฟไทยแบบใหม่

ตั๋วรถไฟไทยรูปแบบใหม่ 2563 เป็นตั๋วรถไฟที่จองผ่านระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ D-Ticket เริ่มใช้งาน 18 ธันวาคม 2563

วิธีใช้งานตั๋วรถไฟแบบใหม่

หลังจากที่ท่านทำรายการจองตั๋วรถไฟและชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์สำเร็จ ท่านจะได้รับตั๋วรถไฟทาง Email ที่ลงทะเบียนไว้

วันเดินทาง – สามารถนำตั๋วรถไฟที่ได้รับไปใช้ได้ 2 วิธี คือ

  • บันทึกตั๋วรถไฟไว้ในโทรศัพท์ เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง และเปิดให้เจ้าหน้าที่บนรถไฟตรวจ ผ่านหน้าจอมือถือได้ทันที (ดังนั้นก่อนการเดินทางควรชาร์จโทรศัพท์ให้แบตตารี่เต็ม )
  • พิมพ์ตั๋วรถไฟที่ได้รับลงบนกระดาษ เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง ควรพิมพ์ตั๋วให้ชัดเจน เพราะเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการการแสกน QR CODE บนตั๋ว เพื่อเป็นการตรวจตั๋วรถไฟของผู้โดยสาร

ตั๋วรถไฟแบบใหม่ – เจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการการแสกน QR CODE บนตั๋ว ด้วยแอพพิเคชั้นมือถือ เพื่อเป็นการตรวจตั๋วรถไฟของผู้โดยสาร