ดอกอัญชันตากแห้ง

ดอกอัญชันตากแห้ง

ดอกอัญชัน มีชื่อภาษาอังกฤษ คือ butterfly pea กำลังได้รับความนิยมในตลาดสินค้าเกษตร ดอกอัญชันเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ง่าย สามารถปลูกได้ทั่วประเทศไทย ปัจจุบันมีการนำดอกอัญชัน ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น เครื่องดื่ม อาหาร และสินค้าต่าง ๆ มีการใช้งานดอกอัญชันในรูปแบบดอกสดและดอกอัญชันตากแห้ง

วิธีเก็บดอกอัญชัน

นิยมเก็บดอกอัญชันในช่วงเช้า – สาย เพราะอากาศไม่ร้อน

วิธีตากดอกอัญชัน

แสงแดดปรกติ – แนะนำให้ตากแดดดอกอัญชัน 1 วัน ครึ่ง คือ วันแรกนำดอกอัญชันตากแดดเต็มวัน และ วันที่ 2 ให้ตากแดดดอกอัญชันถึงประมาณเวลา 13.00 น. ท่านก็จะได้ดอกอัญชันขั้วเขียวสวยงาม ที่มีคุณภาพพร้อมจำหน่าย

วิธีเก็บดอกอัญชันตากแห้ง

เก็บใส่ถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่น เก็บไว้ในพื้นที่แห้ง อากาศถ่ายเท และไม่โดนแสงแดด

ตลาดดอกอัญชันตากแห้ง

ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ซื้อดอกอัญชันตากแห้งจำนวนมาก ที่สั่งซื้อดอกอัญชันตากแห้งจากเกษตรกร และชาวบ้านเพื่อใช้งานในด้านต่าง ๆ ตลอดจนนำส่งออกจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ

ดังนั้น ท่านที่มีต้นอัญชันเยอะ ๆ สามารถเก็บดอกอัญชันไปตากแห้ง เพื่อเก็บไว้ใช้งานและยังสามารถจำหน่ายได้ หรือสำหรับท่านที่มีพื้นที่ก็สามารถปลูกดอกอัญชัน เพื่อเก็บตากแห้งจำหน่ายเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่ง


ซื้อดอกอัญชันตากแห้งได้ที่ไหนบ้าง

สำหรับท่านที่ต้องการใช้งานดอกอัญชันตากแห้ง ปัจจุบันท่านสามารถสั่งซื้อผ่านร้านค้าต่าง ๆ บนเว็บไซต์ขายสินค้ที่มีชื่อเสียง

สั่งซื้อดอกอัญชันออนไลน์