จองหุ้น OR วันแรก ประชาชนแห่จองหุ้นผ่านช่องทางออนไลน์ คึกคัก

จองหุ้น OR ออนไลน์

วันนี้ 24 มกราคม 2564 เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้จองหุ้น OR ของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในราคาที่เสนอขาย Ipo คือ หุ้นละ 18 บาท

โดยเริ่มเปิดให้จองซื้อหุ้นตั้งแต่เวลา 9.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ของ 3 ธนาคาร ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย

อ่านรายละเอียด วิธีจองหุ้น OR สำหรับประชาชนทั่วไป

การจองหุ้นของประชาชน ในวันแรกเป็นไปด้วยความคึกคัก มีการทำรายการผ่านช่องทางออนไลน์เป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 9.00 น.

สำหรับท่านที่สนใจจองหุ้น OR ในครั้งนี้ ท่านสามารถจองหุ้นได้ทั้งช่องทางออฟไลน์และออฟไลน์

เริ่มตั้งวันนี้ 24 ม.ค. 2564  – เวลา 12.00 น.ของ วันที่ 2 ก.พ. 2564